Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • เหตุใดการมีที่ปรึกษาหรือเมนเทอร์จึงสำคัญในการช่วยให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายทางธุรกิจ

พ.ย. 15 2566

เหตุใดการมีที่ปรึกษาหรือเมนเทอร์จึงสำคัญในการช่วยให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายทางธุรกิจ

คนเก่งและคนที่ประสบความสำเร็จย่อมมี ครู หรือที่ปรึกษาที่คอยแนะนำ กระตุ้น และเสริมทักษะความรู้ให้อยู่เสมอ ซึ่งในแวดวงของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินก็เช่นเดียวกัน เพราะการมีที่ปรึกษาหรือเมนเทอร์ที่เหมาะกับเราจะช่วยให้แง่คิดและผลักดันเราสู่จุดที่วาดหวังไว้ คุณปฏิเวธ แก่นยะกูล สมาชิก MDRT มาร่วมเผยถึงการมีที่ปรึกษาหรือเมนเทอร์ในการทำงานที่ช่วยสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจและการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

แรงจูงใจ