Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • วิธีขยายการเข้าถึงลูกค้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผ่านโซเชียลมีเดีย

ก.พ. 02 2566

วิธีขยายการเข้าถึงลูกค้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผ่านโซเชียลมีเดีย

โซเชีลมีเดียส่งผลกระทบต่อทุกคน ตั้งแต่เป็นตัวเปลี่ยนแปลงการเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึงวิถีชีวิตของเราในแต่ละวัน ดังนั้นโซเชีลมีเดียจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินประสบความสำเร็จในสายอาชีพได้ หากเรามีการใช้พื้นที่บนโซเชีลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายการเข้าถึงลูกค้า มาเรียนรู้เคล็ดลับการการขยายการเข้าถึงลูกค้าผ่านโซเชีลมีเดียของคุณ กับสมาชิก MDRT คุณณัฐกานต์ วราวงศ์

หัวข้อที่ครอบคลุม