• เรียนรู้
  • >
  • เคล็ดลับ เปลี่ยนช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า จากออฟไลน์เป็นออนไลน์ แบบไร้รอยต่อ

มี.ค. 09 2566

เคล็ดลับ เปลี่ยนช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า จากออฟไลน์เป็นออนไลน์ แบบไร้รอยต่อ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digitalization) ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลและการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ ได้เข้ามามีอิทธิพลในทุกด้านของชีวิต แต่ถึงกระนั้น ผู้คนจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเหล่านี้ได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านศึกษา (Digital literacy) และวัยวุฒิ เป็นต้น ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน สมาชิก MDRT คุณภาณิชา มากคล้าย จะมาแบ่งปันเคล็ดลับสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าหันมาใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ แบบไร้รอยต่อ

โดย คุณภาณิชา มากคล้าย (Panicha Markclay)

หัวข้อที่ครอบคลุม