Log in to access resources reserved for MDRT members.
Q&A: Zhang Sha
Q&A: Zhang Sha

ม.ค. 02 2567 / Round the Table Magazine

Q&A: Zhang Sha

Zhang Sha ใช้กระบวนการ 5 คำเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารเวลาและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อที่ครอบคลุม

Zhang Sha ใช้กระบวนการ 5 คำเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารเวลาและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

เพราะเหตุใดการบริหารเวลาจึงสำคัญสำหรับคุณ

นอกจากงาน เราทุกคนต้องวางแผนสำหรับชีวิตและครอบครัวของเรา การบริหารเวลามีบทบาทอย่างยิ่งในการทำให้เรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญในการจัดการตนเองคือการตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเรา ฉันแบ่งงานออกเป็นรายเดือนและรายสัปดาห์โดยสัมพันธ์กับเป้าหมาย เพื่อจัดการเป้าหมายกำหนดเวลาและประสิทธิภาพ

คุณสามารถจัดการธุรกิจและพันธมิตรอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

สิ่งที่ใช้ได้ดีที่สำหรับฉันคือกระบวนการห้าคำของฉัน คือ มอบหมาย ปฏิบัติ บันทึก และกล่าวปฏิเสธ หากฉันไม่ต้องทำงานนั้นด้วยตนเอง ฉันจะมอบหมายให้ผู้ช่วยทำหรือแนะนำคนที่เหมาะสมกว่าทำ ไม่ว่างานนั้นจะเพื่อบริษัทหรือเพื่อลูกค้า ฉันมักใช้การตัดสินใจเบื้องต้นว่าจะมอบหมายให้ผู้อื่นทำหรือไม่ภายใน 10 วินาที หากเป็นสิ่งที่ฉันทำเองได้คนเดียวเท่านั้น ฉันจะทำโดยเร็วที่สุด เมื่อติดต่อลูกค้าใหม่ และพวกเขาไม่ว่างสัปดาห์นี้ ฉันจะบันทึกสถานะของพวกเขาไว้ในบันทึกการทำงานทันที การบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เตือนความจำให้ฉันคิดถึงเวลาในการติดต่ออีกครั้งที่ดีกว่า เราไม่ได้ทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตนเองเราจึงต้องเรียนรู้ที่กล่าวปฏิเสธในการทำงานแต่ละวันของเรา เมื่อต้องเจอกับสิ่งที่เกินความสามารถ ฉันจะบอกพวกเขาไปทันทีว่า “ขอโทษ ฉันทำไม่ได้” แนวทางปฏิบัตินี้ช่วยฉันในการทำให้ภาระงานอยู่ในการควบคุม

คุณจัดการงานจำนวนมากในระยะปฏิบัติของกระบวนการห้าคำของคุณอย่างไร

ฉันปฏิบัติตามหลักการของการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน หากมีสิ่งที่ฉันคิดว่าทั้งเร่งด่วนและสำคัญ ฉันจะจัดการสิ่งนั้นก่อน รายการเหล่านี้และสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน ฉันจะให้ความใส่ใจก่อน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาลูกค้าและบริการลูกค้าอาจไม่ให้ผลลัพธ์ทันที แต่จะให้มูลค่าเพิ่มมากมายในระยะยาว พวกเราหลายคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาที่ผิด หากที่ปรึกษาบันทึกวิธีการใช้เวลาของตน หลายคนอาจพบว่าพวกเขาใช้เวลางานไปกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือมีคุณค่า

เคล็ดลับในการบริหารเวลาสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนคืออะไร

อย่าพยายามที่จะสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง ที่ปรึกษาบางคนอาจอัปเดตข้อเสนอของคนครั้งแล้วครั้งเล่า เพียงเพื่อจะส่งฉบับที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า แต่การพยายามที่จะสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างข้อแรก เสียเวลาและพลังงานมากโดยมีต้นทุนของความล้มเหลวในการทำสิ่งที่คุณไม่มีเวลาทำ ข้อสอง ความพยายามที่จะทำให้สมบูรณ์แบบทำให้หลายคนคาดหวังจากคุณมากเกินไป

Zhang Sha เป็นสมาชิก MDRT 13 ปีจากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนติดต่อเธอได้ที่ 849070391@qq.com