Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • วิธีดึงตัวเองกลับมาจากอาการเหนื่อยหน่ายในเดือนมกราคม และเติมพลังให้กับการทำงานในปีนี้

เม.ย. 12 2567

วิธีดึงตัวเองกลับมาจากอาการเหนื่อยหน่ายในเดือนมกราคม และเติมพลังให้กับการทำงานในปีนี้

ในช่วงวันหยุดปลายปีถือเป็นหนึ่งในวันหยุดที่ยาวนานที่สุดในแต่ละปี เราทุกคนโดยส่วนมากจะใช้วันหยุดยาวนี้ไปกับการพักผ่อนกับเพื่อน ครอบครัว หรือคนที่รัก เพื่อเพิ่มพลังในการกลับมาทำงานใหม่ในช่วงต้นปี แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเริ่มกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งหลังวันหยุดยาวถือเป็นสิ่งที่ยากมาก เนื่องจากเราอาจยังติดอยู่ในห้วงความสนุก ความสดใส หรือความสบายใจที่เราได้รับมาในช่วงพักผ่อนจึงอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือหมดไฟเป็นอย่างมากในการดึงตัวเองกลับมาทำงาน คุณสุขุมา อ่อนละออ สมาชิก MDRT 7 ปี จากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จึงมาแบ่งปันเคล็ดลับการดึงตัวเองกลับมาจากอาการเหนื่อยหน่ายในเดือนมกราคม และเติมพลังให้กับการทำงานในปีนี้แก่สมาชิกทุกคน 

หัวข้อที่ครอบคลุม