Nhận quyền truy cập đến nhiều tài nguyên được cá nhân hóa hơn khi bạn gia nhập MDRT

Bạn đã là thành viên? Đăng nhập

Tìm hiểu tất cả các cách kết nối với các thành viên MDRT khác.

Chương trình Cố vấn MDRT

Thành viên MDRT có thể cố vấn thành viên MDRT Academy khi họ đang phấn đấu tăng doanh thu của mình. Quan hệ hợp tác này là vô giá cho cả hai bên; thành viên MDRT có thể làm mới lại kỹ năng của mình trong khi thành viên dự bị được hướng dẫn và hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm

Thư mục Thành viên

Thành viên có quyền truy cập vào Thư mục Thành viên MDRT — cho phép họ dễ dàng liên hệ và kết nối với đồng sự. Thành viên có thể theo dõi những người đã gặp tại các hội nghị MDRT hay xây dựng mối quan hệ mới với đồng nghiệp trong cùng khu vực hoặc trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm

Các sự kiện MDRT

Tham dự một hội nghị MDRT để tiếp cận các diễn giả hạng nhất và có được những đúc rút không đâu sánh bằng. Những hội nghị này là nơi tụ hội của các chuyên gia dịch vụ tài chính hàng đầu để có trải nghiệm kết nối đặc biệt.

Tìm hiểu thêm