Tiếng Việt

Select Language

Peggy Tsai, RFP, CCFP


Peggy Tsai, RFP, CCFP, là Phó chủ tịch thứ hai của Ban điều hành MDRT. Bà là thành viên MDRT 19 năm với bảy lần đạt danh hiệu Court of the Table và bốn lần đạt danh hiệu Top of the Table. Bà cũng là Gold Knight (Hiệp sĩ Vàng) của Quỹ MDRT. Bà Tsai, tư vấn viên tại công ty Shin Kong Life Insurance Co., đã giành giải thưởng nhân viên bán hàng số một tại công ty của mình trong bảy năm liền. Bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tình nguyện cho MDRT, bao gồm Phó chủ tịch Ủy ban Truyền thông Thành viên (MCC) Ban 2, Chủ tịch Khu vực MCC tại Trung Quốc mở rộng và Chủ tịch Khu MCC tại Đài Loan. Bà Tsai cũng đã đảm nhiệm nhiều vai trò tình nguyện trong các cuộc họp hội nghị của MDRT, và phát biểu tại Hội nghị Thường niên MDRT. Ngoài các hoạt động tại MDRT, bà cũng đã phát biểu tại nhiều buổi họp mặt cùng các chuyên gia tài chính tại Trung Quốc và đóng góp cho các ấn bản ngành tại khu vực.