The Premier Association of Financial Professionals®

สำหรับบุคลากรวิชาชีพที่ต้องการความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ทำธุรกิจของคุณให้เติบโต

แหล่งข้อมูลมัลติมีเดียของ MDRT ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีดำเนินธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พบปะ แบ่งปัน สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ

สร้างความเติบโตส่วนบุคคลและวิชาชีพโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ MDRT

ขยายเครือข่ายของคุณ

เพิ่มเครือข่ายของคุณโดยการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก MDRT ผ่านรายนามสมาชิก

พัฒนา และแนะแนวทาง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเป็นพี่เลี้ยงของ MDRT และตัวเลือกใดที่อาจใช่สำหรับคุณ

ผู้นำทางความคิด

แหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้พร้อมให้บริการเสมอเพื่อช่วยสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ

คุณมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ MDRT หรือไม่

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสมาชิก สมาชิกต้องได้รับเบี้ยประกัน ค่าคอมมิชชั่น หรือรายได้ระหว่างปีในระดับที่กำหนด

สำหรับบริษัท

ดูข้อมูลวิธีการส่งข้อมูลบริษัท และตรวจสอบให้แน่ใจผู้เชี่ยวชาญของคุณได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก MDRT

พันธมิตรบริษัท

ให้ของขวัญแก่สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด นั่นคือที่ปรึกษาของคุณ โดยการมอบโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน MDRT เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลที่ไม่มีที่ใดเทียบเท่าเพื่อยกระดับอาชีพของพวกเขาต่อไป

สร้างความตระหนักรู้และแรงจูงใจแก่ที่ปรึกษาของคุณในการเข้าร่วม MDRT ด้วยชุดเครื่องมือจากแบรนด์ของเรา

สมัครสมาชิก